Bel ons op: 0318-239010

Beveilig uw Wi-Fi netwerk goed.

Voldoet uw praktijk al aan de NEN 7510 norm?

Zodra er patiëntengegevens worden gestolen uit uw HIS kan dit aanzienlijk schadelijke gevolgen voor uw patiënten hebben.
De wetgever stelt aanbieders van Wi-Fi verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden.
Biedt u Wi-Fi in de praktijk voor eigen gebruik of voor openbaar gebruik aan? Dan is het belangrijk om vooraf een doordacht ontwerp te maken waarbij de veiligheidsaspecten serieus onder de loep worden genomen. 

 

WiFi in de praktijk: voetangels en klemmen.image

Regelgeving bescherming privacy steeds strenger.

 De overheid stelt strenge eisen aan de aanbieders van Wi-Fi en stelt hen verantwoordelijk voor diefstal van o.a. patiëntengegevens. Het wetsvoorstel voor het verplicht melden van datalekken, dat in februari door de Tweede Kamer is aangenomen, geeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) het recht om zeer hoge boetes op te leggen. Bedrijven en overheden zijn dan ook verplicht inbreuken op de beveiliging direct te melden bij het CBP en aan betrokkene(n).

De branchevereniging Nederland ICT stelt dat de meldplicht vooral symbolische wetgeving lijkt te zijn, die moeilijk uitvoerbaar is en te hoge lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengt. ICT-bedrijven hoeven incidenten niet zelf te melden aan het CBP, maar zijn wel verplicht opdrachtgevers van alle benodigde informatie te voorzien.

Het is daarom goed als huisartsen die Wi-Fi willen gebruiken goed kijken naar de beveiligingsaspecten van hun wifi-installaties. Zowel zorginstellingen als huisartsenpraktijken doen er goed aan om de hoogste mate van beveiliging toe te passen voor hun Wi-Fi netwerk. 

Stappenplan voor een goed beveiligd Wi-Fi netwerk.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u dit stappenplan zou kunnen volgen.

  •      U overweegt om met Wi-Fi te gaan werken.
  •      U ondervindt op dit moment problemen met uw netwerk
  •      U weet niet zeker of uw Wi-Fi netwerk veilig genoeg is

Beveiligde draadloze Wi-Fi netwerken dienen op maat te worden opgebouwd. Eerst dient daarvoor een grondige behoefteanalyse en een inschatting van de situatie op locatie plaats te vinden. De oplossing hoeft niet altijd even complex te zijn.

Meedichain biedt u betaalbare en veilige oplossingen voor een betrouwbaar WiFi netwerk in uw praktijk.

Maakt u wel gebruik van WIDS en WIPS ?

Een van de zaken die in een goed beveiligd systeem aanwezig moet zijn is een WiDS en het WiPS.
Deze afkortingen staan respectievelijk voor Wireless Intrusion Detection System en Wireless Intrusion Prevention System.

Minimaal is een vereiste om aan WIDS te voldoen, anders weet je nooit of er een inbraakpoging is ondernomen, maar wij adviseren om altijd een systeem met een geavanceerd WIPS-systeem te nemen. Dit zorgt ervoor dat alle pogingen tot inbraak worden voorkomen.

Deze bescherming is volledig geautomatiseerd, maar het unieke is dat het systeem ook het adres weet te lokaliseren vanaf waar werd geprobeerd om in te breken.
Een ‘dedicated’ WIPS-systeem neemt vervolgens automatisch aanvullende beschermingsmaatregelen.

Vraag naar onze oplossing voor een veilig dataverkeer en bescherm het medisch dossier van uw patient en uw eigen bestanden.

Een stappenplan en checklist kunt u bij ons opvragen.